ASEMBLEA EXTRAORDINARIA 18/2/2015

Byespiga_biocons

ASEMBLEA EXTRAORDINARIA 18/2/2015

O pasado 18 de febreiro de 2015 celebrouse en Santiago de Compostela unha asemble Xeral Extraordinaria para elixir a nova Xunta Directiva da Asociación para os próximos dous anos.

De seguido acompañase o acta da citada Xunta

ESPIGA. ASOCIACION GALEGA PARA A BIOCONSTRUCIÓN

18 de febreiro, 2015

Acta da Asemblea Xeral Extraordinaria.

O mércores 18 de febreiro do 2015, ás 19:00 horas, en segunda convocatoria, na casa das Asociacións de Santiago de Compostela reúnense en Asemblea convocada seguindo os estatutos, os seguintes socios:

 

Angela Martínez Lago

Paul Van der Mel

Xabier Bernardez Fresco

Antonio Seijas Pardo

Ignacio Mendizabal Herrero

Xulio Fernández Pazó

Miguel Serrano Gómez

Antonio López

Roberto Rodríguez Álvaro

 

Co seguinte orde do día:

 

ORDEN DO DÍA:

Punto único:

Elección dos membros da xunta directiva

 

Os asistentes por unanimidade elixiron a seguinte xunta directiva  por un mandato de dous anos:

Presidenta:              Carolina Martínez

Vicepresidente:      Antonio Seijas Pardo

Secretario:              Miguel Serrano Gómez

Tesoureiro:             Xulio fernández Pazó

Vogais:                       Angela Martínez Lago (Proxecto madeira)

                            Xabier Bernardez Fresco (Guía de recursos. A Pedra)

                             Antonio López (Base de datos de sistemas construtivos)

                              Ignacio Mendizabal Herrero (Recuperación do uso da cal)

 

 

 

 

As 20:20 horas remata a asemblea.

 

About the Author

espiga_biocons administrator

Leave a Reply