Curso de Xeobioloxía e Bioconstrución. As Corcerizas (Ourense). 8 e 9 de novembro 2014

Byespiga_biocons

Curso de Xeobioloxía e Bioconstrución. As Corcerizas (Ourense). 8 e 9 de novembro 2014

As Corcerizas: Centro de Educación Ambiental, xeobioloxia

Xeobioloxía do terreo e estudos de biohabitabilidade

Unha axeitada prospección da xeobioloxía do terreo daranos información sobre posibles alteracións; aprendendo cómo replantexar o posicionamentoda edificación no seu lugar óptimo segundo a súa finalidade. Aprenderemos a facer un estudo de Biohabitabilidade e a elaborar paralelamente unha idealización e construción cos materiais axeitados aos criterios daBioconstrución: cal, arxilas, madeiras, pinturas orgánicas, etc. Así como o uso e manutención e a súa vinculación coa saúde.

Bioconstrución entende unha relación de saúde e harmonía entre a vivenda e as persoas, respetando o medio e incorporando sistemas eficientes e aforradores de enerxía. Os días 8 e 9 de Novembro, levaremos a cabo un curso co obxectivo de mostrar os aspectos a ter en conta dende o momento de plantexar o edificio, integrando, ademais da orientación, unha serie de factores de risco que poderían afectar á saúde das persoas que habiten o lugar.

Apúntate canto antes! aquí o PROGRAMA COMPLETO XEOBIOLOXÍA E BIOCONSTRUCIÓN.

  • FORMADORXulio Fernández Pazóarquitecto técnico vinculado coa saúde e Xeobioloxía dende hai máis de 15 anos, orientou os seus proxectos actuais neste eido: www.bioconstruir.es. Actualmente é o presidente fundador da asociación Espiga para a Bioconstrución en Galicia, encargada da difusión e cohesión da Bioconstrución en Galicia, formando, aprendendo e compartindo coñecemento que nos permita disfrutar de espazos saudables para o ser humano: espigabioconstrucion.org
  • DESTINATARIAS: O curso está dirixido ao público en xeral, calquera persoa interesada na mellora da calidade da súa vivenda e da sostibilidade; especialmente dirixido a autoconstrutores/as, estudantes e profesionais da construción e bioconstrución, arquitectura, urbanismo, enxeñeiría, xestión do territorio,arqueoloxía, etc.
  • IMPORTE DA MATRÍCULA: 70 €

Neste curso pretendese mostrar a importancia de ter en conta varios aspectos dende o momento de plantexar o edificio, elexir o lugar integrando, ademais da orientación, unha serie de factores de risco que poderían afectar á saúde das persoas que habiten o lugar. Unha axeitada prospección da xeobioloxÍa do terreo daranos información sobre posibles alteracións como venas de auga, fallas, redes telúricas, radiofrecuencias artificiais de telefonía e antenas, radioactividade natural, etc.; permitindo replantexar o posicionamento da edificación no seu lugar óptimo segundo a súa finalidade (vivenda, almacén, estudio). Faremos un estudo de Biohabitabilidade para recoñecer os materiales construtivos, elementos e químicos non aptos; e elaborar paralelamente unha idealización e construción cos materiais axeitados aos criterios da Bioconstrución: cal, arxilas, madeiras, pinturas orgánicas, etc. O uso e manutención dunha edificación bioconstruida, productos químicos, solventes, cloruros, etc. e a súa vinculación coa saúde.

 

para mais información e einscripcións,  pincha aqui

 

About the Author

espiga_biocons administrator

Leave a Reply