Descargas

SOLUCIÓNS CONSTRUTIVAS.

Elaboración dunha base de datos onde se recompilen as diferentes solucións construtivas contempladas en bioconstrución para todo tipo de pechamentos, cubertas, forxados, chans, estruturas, e todo o que necesites! O obxectivo é facilitar ós técnicos, constructores e autoconstructores a incorporación de solucións constructivas máis saudábeis nas obras e proxectos. Cada solución ha de incorporar as seguintes características:

 • Definición
 • Detalle gráfico
 • Descripción das ventaxas bioclimáticas e técnicas
 • Datos térmicos y acústicos
 • Datos sobre consumo de energía de la solución
 • Pegada de carbono (emisións CO2, contaminacion ambiental…)
 • Cumplimento da normativa vixente
 • Fichas técnicas dos materiais
 • Prezo de execución m2 aproximado.

  Descargas

  Aquí chas deixamos! Recorda que aceptamos toda crítica ou corrección.  E se tes algunha outra distinta ou che gustaría que a fixesemos, non o dubides  e participa no noso grupo de traballo. aportacións a  espigabioconstrucion@gmail.com

  M_01_8_GL Muro de perpiaño existente trasdosado interior illado con 6 cm de la de ovella.
  M_02_GL Muro de pedra existente revestido por ambas caras con mortero de cal e cortiza
  M_03_8_GL Muro de duas follas cerámicas (ladrillo oco e termoarxila) co cámara illada de 8cm de cortiza
  M_04_GL Muro de balas de palla revestido con cal e barro no interior
  M_05_10_GL Muro de madera contralaminada illada polo exterior con 10cm de cortiza
  C_01_12_GL Cuberta ventilada de tella sobre madeira illada con 12cm de cortiza
  C_02_12_GL Cuberta vexetal quente sobre taboleiro de madeira illada con 12cm de cortiza
  S_01_6_GL Forxado sanitario cerámico sobre sobre tabiquillos illado con 6cm de cortiza
  S_02_8_GL Forxado de madeira illado con 8cm de cortiza
  S_03_8_GL Forxado sanitario de madeira contralaminada illado con 8cm de fibras de madeira

VI Xornadas de Bioconstrución. Arquitectura vernácula e os seus oficios.

As sextas xornadas de bioconstrución desenvolvéronse en setembro de 2019, na finca anexa ao Pazo de Tor, en Monforte de Lemos.

O tema sobre o que discorreron as xornadas foi a Arquitectura Vernácula e os Seus Oficios. Dende Espiga pomos á vosa disposición as presentación en formato pdf. nesta ligazón. Podedes tamén ver todas as conferencias a través da nosa canle de Youtube.

Descargar presentaciones

Video presentaciones