Verificado

Manuel Otero Alonso

Cangas, Pontevedra, Spain

Manuel Otero Alonso
Descripción
Master de Biocosntrución do Instituto de Baubiologie Español
Datos
Nome e apelidos (persoa física): Manuel Otero Alonso
Cidade/Vila/Lugar: Cangas
Concello: Cangas
Provincia: Pontevedra
Correo electrónico: oteroalo@gmail.com
Teléfono: 679967027

Credibilidade: UP DOWN 0

Fichas similares

Angel Rodal Antepazo

Cangas, Pontevedra, Spain, 0 Kms

tecnoloxia/s apropiada/s

Vigo, Pontevedra, Spain, 3.28 Kms

Bioconstruir

Rúa as Teixugueiras, Vigo, Pontevedra, Spain, 4.17 Kms

Elba Elisa Robador Varas

Nigrán, Pontevedra, Spain, 8.57 Kms

Bambusa

Nigrán, Pontevedra, Spain, 8.57 Kms