PROXECTOS

Neste curto período de tempo, no que os membros fundadores da asociación nos fomos reunindo, estimamos que sería preciso establecer diferentes proxectos que os seguintes proxectos para garantizar os obxectivos de ESPIGA así como dar pé a participación dos novos e novas membros da asociación.

  1. GUÍA DE RECURSOS
  2. BASE DE DATOS de SOLUCIÓNS CONSTRUTIVAS
  3. BASE DE DATOS DE PREZOS
  4. ITINERARIOS DE OBRAS DE BIOCONSTRUCIÓN

Búscanse interesados para colaborar e participar en cada un destes proxectos. Se estás interesado na colaboración de algún grupo de traballo por favor escríbenos a espigabioconstrucion@gmail.com