Solucións Construtivas

Elaboración dunha base de datos onde se recompilen as diferentes solucións constructivas contempladas en bioconstrución para todo tipo de pechamentos, cubertas, forxados, chans, estruturas, e todo o que necesites! O obxectivo é facilitar ós técnicos, constructores e autoconstructores a incorporación de solucións constructivas máis saudábeis nas obras e proxectos. Cada solución ha de incorporar as seguintes características:

  • Definición
  • Detalle gráfico
  • Descripción das ventaxas bioclimáticas e técnicas
  • Datos térmicos y acústicos
  • Datos sobre consumo de energía de la solución
  • Pegada de carbono (emisións CO2, contaminacion ambiental…)
  • Cumplimento da normativa vixente
  • Fichas técnicas dos materiais
  • Prezo de execución m2 aproximado

 Descargas

Aquí chas deixamos! Recorda que aceptamos toda crítica ou corrección.  E se tes algunha outra distinta ou che gustaría que a fixesemos, non o dubides  e participa no noso grupo de traballo. aportacións a  espigabioconstrucion@gmail.com

M_01_8_GL Muro de perpiaño existente trasdosado interior illado con 6 cm de la de ovella.
M_02_GL Muro de pedra existente revestido por ambas caras con mortero de cal e cortiza
M_03_8_GL Muro de duas follas cerámicas (ladrillo oco e termoarxila) co cámara illada de 8cm de cortiza
M_04_GL Muro de balas de palla revestido con cal e barro no interior
M_05_10_GL Muro de madera contralaminada illada polo exterior con 10cm de cortiza
C_01_12_GL Cuberta ventilada de tella sobre madeira illada con 12cm de cortiza
C_02_12_GL Cuberta vexetal quente sobre taboleiro de madeira illada con 12cm de cortiza
S_01_6_GL Forxado sanitario cerámico sobre sobre tabiquillos illado con 6cm de cortiza
S_02_8_GL Forxado de madeira illado con 8cm de cortiza
S_03_8_GL Forxado sanitario de madeira contralaminada illado con 8cm de fibras de madeira