Tag Archives: organización asociación

Byespiga_biocons

ASEMBLEA EXTRAORDINARIA 18/2/2015

O pasado 18 de febreiro de 2015 celebrouse en Santiago de Compostela unha asemble Xeral Extraordinaria para elixir a nova Xunta Directiva da Asociación para os próximos dous anos.

De seguido acompañase o acta da citada Xunta

ESPIGA. ASOCIACION GALEGA PARA A BIOCONSTRUCIÓN

18 de febreiro, 2015

Acta da Asemblea Xeral Extraordinaria.

O mércores 18 de febreiro do 2015, ás 19:00 horas, en segunda convocatoria, na casa das Asociacións de Santiago de Compostela reúnense en Asemblea convocada seguindo os estatutos, os seguintes socios:

 

Angela Martínez Lago

Paul Van der Mel

Xabier Bernardez Fresco

Antonio Seijas Pardo

Ignacio Mendizabal Herrero

Xulio Fernández Pazó

Miguel Serrano Gómez

Antonio López

Roberto Rodríguez Álvaro

 

Co seguinte orde do día:

 

ORDEN DO DÍA:

Punto único:

Elección dos membros da xunta directiva

 

Os asistentes por unanimidade elixiron a seguinte xunta directiva  por un mandato de dous anos:

Presidenta:              Carolina Martínez

Vicepresidente:      Antonio Seijas Pardo

Secretario:              Miguel Serrano Gómez

Tesoureiro:             Xulio fernández Pazó

Vogais:                       Angela Martínez Lago (Proxecto madeira)

                            Xabier Bernardez Fresco (Guía de recursos. A Pedra)

                             Antonio López (Base de datos de sistemas construtivos)

                              Ignacio Mendizabal Herrero (Recuperación do uso da cal)

 

 

 

 

As 20:20 horas remata a asemblea.

 

Byespiga_biocons

1ª ASAMBLEA XERAL ORDINARIA. DIA 18 DE DECEMBRO DE 2013. CASA DAS ASOCIACIÓNS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

O dia 18 de decembro,  mercores as 17:00 horas en segunda convocatoria teremos a nosa primeira Asamblea Xeral .  Será na Casa das Asociacións na Antiga Estación de Cornes, rúa Manuel Beiras de Santiago de Compostela, 15706.

E para os socios, pero está aberta a todos os interesados na bioconstrución e na asociación.

Achegate e participa.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA XERAL ANUAL DE ESPIGA 2013

O mercores 18 de decembro de 2013, as 16:30 horas, en primeira convocatoria e as 17:00 horas en segunda convocatoria, en Santiago de Compostela, na casa das Asociacións na rúa Manuel beiras (antiga Estación de Cornes).

ORDEN DEL DÍA:

 • Informe da Presidenta.
 • Informe de Tesourería: balance económico provisional do ano 2.013, debate e aprobación se procede das cuotas de socios para o ano 2014, e presentación, debate e aprobación se procede, do orzamento do ano 2014
 • Memoria de actividades realizadas no ano 2.013.
 • Informe do estado e avance dos proxectos en marcha:
  1. Guia de recursos de bioconstrución en Galicia
  2. Base de datos de sistemas bioconstrutivos adaptados a Galicia
  3. Programa de recuperación do uso da cal en Galicia
 • Rogos e preguntas.

A asamblea está aberta aos socios e as persoas interesadas na Asociación, ainda que non sexan socios. Rogamos a asistencia a mesma a todos.

Santiago de Compostela, 3 de Decembro de 2013

Atentamente

Miguel Serrano Gómez

Secretario de ESPIGA